วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขั้นตอน การสั่ง KIHON

สำหรับผู้ฝึกหรือคนนำฝึก เมื่อจะสั่งให้รุ่นน้องหรือลูกศิษย์ให้ทำท่า Kihon มีขั้นตอน การสั่งดั้งนี้
  • เข้าแถว ยืนตรง (Kiotsuke)
  • หลับตา (Moku-So)
  • ลืมตา (Nao-rei)
  • บอกชื่อท่าที่จะทำ
  • เตรียมพร้อม (Heiko–dachi-Yoi)
  • เตรียมทำ (Kamaete)
  • กลับมาท่าเตรียมพร้อม (Modotte)
  • จบท่าฝึก (Naotte)

ไม่มีความคิดเห็น: