วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ท่ายืนของคาราเต้

เริ่มจาก เฮโซคุดาจิ-มุสึบิดาจิ

เทโกดาจิ-โซโตะฮะชิดาจิ

ยูชิฮะชิดาจิ(คิบะดาจิ)-ชิโกดาจิ

ไม่มีความคิดเห็น: