วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ท่าฝึกพื้นฐาน 1 (Sonoba Kihon)

การฝึกจะยืนอยู่กับที่ (เริ่มต้นท่าด้วยข้างซ้ายตลอด)

การปิดป้อง Defend / Blocking Techniques (Uke-waza)
 • ปัดบน Jodan-uke
 • ปัดกลาง Chudan-uke
 • ปัดด้านนอก-เข้าใน Uchi-uke
 • ปัดด้านใน-ออกนอก Soto-uke
 • ปัดด้วยมือมีด Shuto-uke
 • ปัดล่าง Gedan-barai(uke)
 • ปัดด้วยการทุบลง Arai-otoshi(uke)
 • ปัดด้วยข้างมือ Teisho-uke
 • ปัดด้วยส้นมือ Tensho-uke
 • ปัดด้วยหลังมือ Kakuto-uke
 • ปัดเกี่ยวมือ Kage-uke
 • ปัดวงกลม Mawashi-uke
 • ปัด 2 มือ Morote-uke
 • ปัดโดยใช้อีกมือช่วย Sokui-uke
http://www.warriorpages.com/videos/karatebasics.html

ไม่มีความคิดเห็น: