วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

Gekisai Dai Ichi

Geki means to "attack," and Sai means to "smash;" and as a compound Dai Ichi means "the first" or "number one."
To destroy introduction No1 (Attack & Smash I)วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ท่าฝึกพื้นฐาน 1 (Sonoba Kihon)

การฝึกจะยืนอยู่กับที่ (เริ่มต้นท่าด้วยข้างซ้ายตลอด)

การปิดป้อง Defend / Blocking Techniques (Uke-waza)
 • ปัดบน Jodan-uke
 • ปัดกลาง Chudan-uke
 • ปัดด้านนอก-เข้าใน Uchi-uke
 • ปัดด้านใน-ออกนอก Soto-uke
 • ปัดด้วยมือมีด Shuto-uke
 • ปัดล่าง Gedan-barai(uke)
 • ปัดด้วยการทุบลง Arai-otoshi(uke)
 • ปัดด้วยข้างมือ Teisho-uke
 • ปัดด้วยส้นมือ Tensho-uke
 • ปัดด้วยหลังมือ Kakuto-uke
 • ปัดเกี่ยวมือ Kage-uke
 • ปัดวงกลม Mawashi-uke
 • ปัด 2 มือ Morote-uke
 • ปัดโดยใช้อีกมือช่วย Sokui-uke
http://www.warriorpages.com/videos/karatebasics.html

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขั้นตอน การสั่ง KIHON

สำหรับผู้ฝึกหรือคนนำฝึก เมื่อจะสั่งให้รุ่นน้องหรือลูกศิษย์ให้ทำท่า Kihon มีขั้นตอน การสั่งดั้งนี้
 • เข้าแถว ยืนตรง (Kiotsuke)
 • หลับตา (Moku-So)
 • ลืมตา (Nao-rei)
 • บอกชื่อท่าที่จะทำ
 • เตรียมพร้อม (Heiko–dachi-Yoi)
 • เตรียมทำ (Kamaete)
 • กลับมาท่าเตรียมพร้อม (Modotte)
 • จบท่าฝึก (Naotte)

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ท่ายืนของคาราเต้

เริ่มจาก เฮโซคุดาจิ-มุสึบิดาจิ

เทโกดาจิ-โซโตะฮะชิดาจิ

ยูชิฮะชิดาจิ(คิบะดาจิ)-ชิโกดาจิ